DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • Tematica şi coordonato...

Lista temelor tezelor de Licenţă a studenţilor anului III, specialitatea Antropologie, 2011- 2012
Nr. Numele, prenumele Tema tezei Numele, prenumele conducătorului ştiinţific Titlul didactico-ştiinţific Funcţia
1 Alexei Stella Rolul banilor în formarea comportamentului uman Zelenschi Angela dr. în filosofie conf. univ.
2 Barcari Dina Dialogul intercultural şi interreligios ca factor de comunicare globală Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
3 Berezan Ana Identitatea culturală şi problema dublei cetăţenii. Cazul Republicii Molodova Dodul Dumitru dr. în filosofie lect.sup.
4 Caisîn Angela Tipuri  și configurații de relații sociale în contemporanietate Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
5 Capmare Roman Aplicarea tehnicilor persuasive şi manipulatorii asupra maselor în contemporaneitate Dodul Dumitru dr.în filosofie lect.sup.
6 Costin Iulia Publicitatea din perspectiva antropologică Verejan Alina master lector
7 Creangă Ion Perspective ale manifestării principiilor democratice în cadrul societății tradiționale. Cazul Republicii Moldova Dodul Dumitru dr.în filosofie lect.sup.
8 Cucu Tatiana Manifestarea sinelui prin vestimentație în cadrul culturilor islamică și occidentală Dodul Dumitru dr. în filosofie lect.sup.
9 Derli Pavel Dimensiuni antropologice ale schimbărilor în modelele familiale Coandă Svetlana dr.hab.în filosofie conf.univ.
10 Didilica Svetlana Educaţia copiilor în familie: aspecte antropologice Coandă Svetlana dr.hab.în filosofie conf.univ.
11 Gînsari Ecaterina Imaginea corpului ca manifestare a identităţii. Aplicaţii în cultura autohtonă Erhan Vera master lector
12 Gusacinschi Alexandru Influenţa construcţiilor culturale în societatea contemporană (Cazul Republicii Moldova) Suceveanu Anghelina dr.în filosofie conf.univ.
13 Lăpteanu Nicolae Prohibiţia contemporană şi culturile pierdute ale erei tradiţionale- Conspiraţia drogurilor Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
14 Lica Irina Reprezentări și percepții asupra îmbătrânirii în contemporanietate Angela Popa master lector superior
15 Macuha Andrei Impactul migrației asupra culturii instituţionale Dodul Dumitru dr. în filosofie lect.sup.
16 Minahuzina Victoria Specificul procesului educaţional pentru copiii instituţionalizaţi. Cazul Republicii Moldova Svetlana Coandă dr.hab.în filosofie conf.univ.
17 Nicolaev Nichita Crearea de imagine ca dominantă a politicului în cazul Republicii Moldova Dodul Dumitru dr.în filosofie lect.sup.
18 Plohih Ina Factorii socio-culturali în alegerea partenerului marital Erhan Vera master lector
19 Rusu Ştefan Manifestarea xenofobiei şi rasismului. Cazul Republicii Moldova Mărgărint Tatiana master lector
20 Său Sergiu Influenţa factorilor instituţionali asupra dezvoltării economice Zelenschi Angela dr.în filosofie conf.univ.
21 Surdu Victoria Dimensiunea social-simbolică a personalităţii conducătorului Erhan Vera master lector
22 Zglavoc Ghenadie Viziunea alternativă asupra formelor şi standardelor sociale. Istoria alternativă Eudochia Saharneanu dr.hab.în filosofie prof.univ.
 
 
 Lista temelor tezelor de Licenţă a studenţilor anului III, Filosofie, 2011-2012
1 Bejenari Sergiu Validitatea logico-metodologică a constructivismului epistemologic Idjilov Roman master lector
2 Burdui Mariana Criza moralităţii contemporane: abordare praxiologică Suceveanu Anghelina dr.în filosofie conf.univ.
3 Călin Mihai Evoluţia concepţiei de iubire în cadrul filosofiei europene Popa Angela master lector
4 Dubceac Olesea Esenţa şi rosturile filosofiei ca "Ştiinţa a vieţii" în interpretarea lui A.Haşdeu Căldare Dumitru dr.hab.în filosofie conf.univ.
5 Dumitraş Alexandru Filosofia socială în sec. XX Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
6 Lopotenco Tatiana Darul vieţii şi demnitatea umană Suceveanu Anghelina dr.în filosofie conf.univ.
7 Melnic Oleg Abordarea hermeneutică a operei Meşterul Manole Căldare Dumitru dr.hab.în filosofie conf.univ.
8 Oscolcova Daria Eficienţa comunicării în cadrul relaţiilor interpersonale Bogatu Eugenia dr.în filosofie lector
9 Panţîr Sergiu Limitele lingvistice în interpretarea lui L.Wittgenstein Belogorodov Roman master lector
10 Poloboc Mihai Abordarea existenţialistă a crizei societăţii contemporane Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
11 Popov Ştefan Logica şi metoda cuantico-extatică în metafizică Popa Angela master lect.sup.
12 Soroncean Ion Conceptul de absolut: abordare filosofico-religioasă Belogorodov Roman master lector
13 Soroncean Tatiana Resursele raţionalităţii în orientarea mutaţionsită Ţapoc Vasile dr.hab.în filosofie prof.univ.
14 Vrabie Victoria Funcţia terapeutică a filosofiei Ţapoc Vasile dr.hab.în filosofie prof.univ.
15 Ţurcan Ivan Filosofia lui Berdeaev Ţapoc Vasile dr.hab.în filosofie prof.univ.


Lista temelor tezelor de Licenţă a studenţilor anului III, Antropologie, 2012-2013
Numele, prenumele Tema tezei Numele, prenumele conducătorului ştiinţific  Titlul didactico-ştiinţific Funcţia
Alexei Stella Rolul banilor în formarea comportamentului uman A. Zelenschi dr.în fil. conf.univ.
Becciu Sorin Metode şi tehnici de manipulare politică a individului E. Saharneanu dr.hab.în fil. prof.univ.
Bejenar Aneta Conţinut şi manifestări ale stilului de viaţă: perspectivă antropologică. Cazul Republicii Moldova V. Erhan master lector
Boboc Igor Comportamentul nonconformist în societatea contemporană: abordare antropologică E. Bogatu dr.în fil. lector
Cocerba Vadim Rolul liderului în procesul de constituire a formelor de organizare politică A.Suceveanu dr.în fil. conf.univ.
Diaur Marcela Impactul mass-media asupra dialogului cultural şi interreligios în Republica Moldova E.Saharneanu dr.hab.în filosofie prof.univ.
Galben Dorin Practicile magico-divinatorii şi raţionalitatea socială. Al.Lupuşor master lector
Gherjavca Diana Abordarea interculturală a organizaţiilor: realităţi şi perspective în R. Moldova A.Zelenschi dr.în fil. conf.univ.
Grecu Larisa  Aspecte antropologice ale vieţii urbane. V. Erhan master lector
Heghea Serghei Influenţe ale postmodernismului în antropologie şi arheologie E.Saharneanu dr.hab.în filosofie prof.univ.
Moga Diana Metamorfoze ale fenomenului darului. Cazul Republicii Moldova A.Zelenschi dr.în fil. conf.univ.
Moscalu Ştefan Ritauluri de iniţiere a recruţilor militari. Cazul Armatei R. Moldova T.Mărgărint master lector
Mutoi Alina Piaţa forţei de muncă pentru absolvenţii R. Moldova: tendinţe, probleme şi soluţii A.Verejan master lector
Socolova Ana Fenomenul prostituţiei în RM văzut din prisma categoriilor de vîrstă. S. Scutelnic master lector
Stamati Ana Pespectiva antropologică a  jucăriei ca element al dezvoltării copilului S. Scutelnic master lector
Ţurcanu Marcel Traficul de fiinţe umane şi măsurile de combatere ale acestui fenomen social A. Popa master lector
Ureche Cristina Estetizarea oraşului modern şi urbanizarea artei Al.Lupuşor master lector
Vrabie Nicu Influenţa deportărilor din perioada sovietică asupra identităţii, cazul R. Moldova D.Dodul dr.în fil. lect.super.
Zatâc Andrei Arta ca instrument de persuasiune şi manipulare în contemporaneitate D.Dodul dr.în fil. lect.super.

Lista temelor tezelor de Licenţă a studenţilor anului III, Filosofie, 2012-2013
Nr. Numele,Prenumele Tema tezei Numele, Prenumele conducătorului ştiinţific Titlul didactico-ştiinţific Funcţia
1 Calmâc Angela Gîndirea filosofică în opera lui Miron Costin: aspecte ontologice, etice şi umaniste D.Căldare dr.hab în fil. conf. univ.
2 Condrea Cristian Temeiuri metafizice ale doctrinei sufletului binar Al.Lupuşor master lector
3 Ivanova Maria Relevanţa moralei stoice în condiţiile contemporane A.Suceveanu dr.în fil. conf. univ.
4 Ou Dumitru Evoluţia interacţiunii dintre religie, filosofie şi ştiinţă V.Ţapoc dr.hab.în filosofie prof.univ.
5 Postolachi Viorel Ipostaze ale libertăţii şi responsabilităţii V.Ţapoc dr.hab.în filosofie prof.univ.
6 Răilean Sergiu Rolul metaforei în discursul filosofic E.Bogatu dr.în fil. lector
7 Roşca Maria Valorizarea metafizică a fiinţei umane la Nikolai Berdeaev şi Mircea Eliade S.Coandă dr.hab.în filosofie conf.univ.
8 Voronovschi Nichita Problema conştiinţei în filosofia Chan budhism şi Zen budhism A.Suceveanu dr.în fil. conf.univ.

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved