DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • Tematica şi coordonato...

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Istorie şi Filosofie
Catedra Filosofie şi Antropologie
Tematica tezelor de master (120cr.) pentru anul de studii 2011-2012
Numele, prenumele Tema tezei Numele, prenumele conducătorului ştiinţific Titlul didactico-ştiinţific Funcţia
Baciu Valeria Omul – simbol în contextul socio-semiotic Bogatu Eugenia dr.în filosofie lect.sup.
Boldureanu Olga Modele de aplicare a gândirii critice în acţiunile mass-media Ţapoc Vasile dr.hab.în filosofie prof.univ.
Cernei Marina Aspecte privind păstrarea identităţii şi culturii  naţionale în procesul globalizării Suceveanu Anghelina dr.în filosofie conf.univ.
Cepoi Ana Impactul migraţiei asupra familiei nucleare. Cazul RM Coandă Svetlana dr.hab.în filosofie conf.univ.
Cociurca Olesea Mentalitatea poporului român: reprezentări şi stereotipuri Buzilă Varvara dr.în filologie conf.univ.
Guţuleac Emilian Modalităţi de abordare ale identităţii culturale în contemporaneitate Dodul Dumitru dr.în filosofie lect.sup.
Josan Irina Aspecte antropologice privind problema identităţii în statul multietnic RM Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
Morari Cristina Valorile societăţii moldoveneşti în contextul globalizării Buzilă Varvara dr.în filologie conf.univ.
Zatîc Viorica Antropologia urbană: valenţe etice şi estetice ale oraşului Chişinău Saharneanu Eudochia dr.hab.în filosofie prof.univ.
Zara Vladimir Influenţe ale publicităţii vizuale asupra consumatorului Zelenschi Angela dr.în filosofie conf.univ.
 
Lista temelor tezelor de master a studenţilor anului II, Antropologie aplicată, 2012-2013
Nrle Numele,Prenumele Tema teze Numele, Prenumele conducătorului ştiinţific Titlul didactico-ştiinţific Funcţia
1 Balica Dorin Fenomenul interculturalităţii în contextul globalizării. Cazul R. Moldova D.Dodul dr.în fil. lect.super.
2 Blajevscaia Olga Omul -simbol: contractul său social şi discursul său semiotic V.Buzilă dr.în filologie conf.univ.
3 Boboc Natalia Redefinirea imaginii femeii în soietatea post-industrială Al.Lupuşor master lector
4 Brânzan Nina Modelului omului în societatea bazată pe consum A.Zelenschi dr.în fil. conf.univ.
5 Capmare Larisa Criza identităţii sociale în contextul globalizării P.Vizir dr.hab.în fil. prof.univ.
6 Carpovici Ana Dimensiunea simbolică a grupului de interes E.Saharneanu dr.hab.în fil. prof.univ.
7 Condrea Violeta  Contribuţia antropologiei occidentale asupra dezvoltării antropologiei în spaţiul post-comunist E.Bogatu dr.în fil. lector
8 Donţu Ana Modelul identitar al tinerilor din România şi Republica Moldova în contextul globalizării E.Saharneanu dr.hab.în filosofie prof.univ.
9 Mocanu Ştefan Valenţele manifestării relaţiilor de prietenie (cazul R.Moldova) A.Suceveanu dr.în fil. conf.univ.
10 Vieru Ghenadie Fenomenul religios ca element esenţial al culturii (ca parte componenta a culturii) E.Sharneanu dr.în fil. prof.univ.


Lista temelor tezelor de master a studenţilor anului II, Filosofii Contemporane, 2012-2013
Nr. Numele, Prenumele Tema tezei Numele, Prenumele conducătorului ştiinţific Titlul didactico-ştiinţific Funcţia
1 Chiaburu Dumitru Societatea de masă şi cultura de masă ca produs a tehnicilor de inginerie socială D.Dodul dr.în filosofie lect.super.
2 Cojocari Alexandru Filosofia lui L.Blaga şi criticismul kantian S.Coandă dr.hab.în filosofie conf.univ.
3 Cotorobai Ana Moralitatea acţiunii-condiţie pentru succesul autorealizării de sine A.Suceveanu dr.în filosofie conf.univ.
4 Curtescu Dorel Cotidianul între teorie şi practici Al.Lupuşor master lector
5 Gherţescu Alexandra Modalităţi de interpretare a omului şi condiţiei umane în filosofia românească: D.D.Roşca şi M.Eliade S.Coandă dr.hab.în filosofie conf.univ.
6 Ghimpu Vladimir Structura creaţiei: abordare filosofică V.Ţapoc dr.hab.în filosofie prof.univ.
7 Eftodi Gheorghe Norma şi instituţionalizarea socială a limitei Al.Lupuşor master lector
8 Prisăcaru Nicolae Prezumţia filosofică a imaginarului (afinităţile filosofiei bachelardiene) E.Saharneanu dr.hab.în filosofie prof.univ.
9 Stamatin Nicolae Perspective ontologice de analiză a imaginarului virtual V.Ţapoc dr.hab.în filosofie prof.univ.
10 Vartic Nicolae Metodologia comunicării eficiente în cadrul relaţiilor interpersonale: abordare filosofică  E.Bogatu dr.în filosofie lector

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved